afbeelding van J. Schinkel
Werkelijke naam: 

Nauta Group

Onze ambitie is de groei van onze klanten en onszelf. Om dat te bereiken, doen we meer dan we beloven. Onze kernwaarden betrokkenheid, teamgeest en eigen ondernemerschap vormen hiervoor de basis.
 
De missie van Nauta vindt haar fundament in een zestal bedrijfsbreed gedragen waarden, die zowel de bedrijven onderling als de medewerkers daarbinnen verbinden en tegelijkertijd weerspiegelen in de relaties met onze afnemers en leveranciers.
 
Centraal hierin staat het vroegtijdig onderkennen van klantvragen en behoeften in de markt en het streven naar maximale klanttevredenheid en -binding.
 
Onze waarden zijn:

We doen wat we beloven
Teamgeest
Betrokkenheid
Betrouwbaarheid
Oog voor verbetering en vernieuwing
Verantwoord ondernemerschap

Wij zijn alert op nieuwe ontwikkelingen en daardoor in staat een compleet, actueel en concurrerend assortiment aan te bieden. Creativiteit en flexibiliteit houden ons oplossingsgericht, is een standaard oplossing niet beschikbaar, dan bieden wij maatwerk. Bij ons vindt u deskundige gesprekspartners die uw belang helder voor ogen houden.
 
Door onderscheidend en professioneel handelen zijn wij voor onze relaties de juiste partner. Klantgerichtheid is ons met de paplepel ingegoten, onze activiteiten moeten tot klanttevredenheid leiden. Want daar gaat het uiteindelijk om.
 
MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een manier van bedrijfsvoering waarin economische, sociale en milieuoverwegingen op een systematische manier tot een zo uitgebalanceerd mogelijk geheel worden geïntegreerd. Kortom, het vinden van de juiste balans tussen winst, mens en milieu.

Functie: 
Manager operations
Rol: 
Algemeen management
Interesses: 
Wielersport
Skills: 
Coaching
Informatieanalyse
Leidinggeven/management
Projectmanagement

Nog geen lid van Expertplace?

Geniet van alle voordelen die ExpertPlace te bieden heeft zoals het downloaden van kennisdocumenten, het geven van een reactie of het plaatsen en vinden van klussen en natuurlijk het directe contact met vakgenoten!

Nu registreren