Hoe ga je gestroomlijnd van idee naar product

Digitale trends noodzaken groothandels om productontwikkelings- en artikelbeheersprocessen centraal vast te leggen.

Met de opkomst van internet hebben organisaties al decennialang te maken met een steeds kortere levenscyclus van artikelen. En doordat artikelen via digitale kanalen verkocht worden zien we dat assortimenten bij groothandels steeds omvangrijker worden. Naast de artikelen die het kernassortiment (de hardlopers) van de groothandel vormgeven wordt extra omzet gegenereerd door aanvullend assortiment, die veelal klantordergestuurd worden ingekocht/geassembleerd.

Als laatste zien we dat steeds meer groothandels zelf hun kernassortiment ontwikkelen; de toegevoegde waarde en de marge bij deze (merk)artikelen is vaak het hoogst.

Voor veel van deze nieuwe introducties begint de reis een geruime tijd eerder tijdens de collectie-ontwikkelingsfase. Wat behelst de collectie, wat zijn de trends en welke combinatie van artikelen passen goed bij elkaar?

Om het creatieve proces te borgen en later in het proces ook te kunnen herleiden is het wenselijk het gehele proces van idee tot product(creatie) te registreren en automatiseren in één systeem. Lees het whitepaper over dit onderwerp.

Downloads:

Nog geen lid van Expertplace?

Geniet van alle voordelen die ExpertPlace te bieden heeft zoals het downloaden van kennisdocumenten, het geven van een reactie of het plaatsen en vinden van klussen en natuurlijk het directe contact met vakgenoten!

Nu registreren

Blijf op de hoogte

Je hoeft niet alles zelf te halen. We kunnen we het ook bij je brengen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en we brengen je periodiek op de hoogte van de laatste kennisontwikkelingen en actuele discussies.

schrijf je in voor de nieuwsbrief